Rita Berger

psycholoog, voedingstherapeut & detoxcoach


Waarom heeft Food & Mood gekozen voor "coaching"?

Helaas is de laatste jaren de invloed van zorgverzekeraars naar psychologen toe steeds groter geworden en wetswijzigingen hebben ervoor gezorgd dat privacygevoelige gegevens niet altijd meer beschermd zijn... Inmiddels is de macht van zorgverzekeraars zo groot geworden dat zij voor de cliënt bepalen welke behandeling deze krijgt, tegen welke kosten, tegen welke duur en op welke manier. Het "grappige" is dat dit per zorgverzekeraar verschillend kan zijn! Er wordt per zorgverzekering bepaald hoeveel en welke mensen je mag/moet behandelen per kalenderjaar, wat kan betekenen dat je als psycholoog mensen moet weigeren wanneer je al teveel mensen hebt geholpen van een bepaalde zorgverzekeraar, of je hebt al teveel mensen met bijvoorbeeld kortdurende klachten behandeld. Daarnaast moeten er, verplicht en los van de vraag of het wenselijk is voor een cliënt, vragenlijsten worden afgenomen bij aanvang en bij afsluiting van een behandeling. De resultaten hiervan moeten aangeleverd worden aan een landelijk systeem (wie kunnen dit inzien en wat wordt er mee gedaan?).

Als behandelaar pleeg je zelfs een economisch delict, je overtreedt immers de wet, wanneer je je niet aan deze regels houdt!

Voor mijn praktijk was dit uiteraard geen werkbare situatie meer, wat maakt dat ik vanaf 2015 alleen nog behandelingen in de vorm van coaching aanbied (ook al heb ik nog steeds alle registraties om voor vergoedingen in aanmerkingen te komen). Op deze manier (coaching) hoef ik geen gegevens en diagnoses van cliënten aan te leveren, kan ik zelf bepalen welke behandeling ik inzet en kan ik de beste zorg op maat leveren. De factuur wordt daardoor niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar je bent er wel zeker van dat je de voor jou beste behandeling krijgt en dat jouw privacygevoelige gegevens niet misbruikt kunnen worden.Vergoedingen

Op verschillende manieren kun je de kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

  • Via je werkgever
    Vaak reserveert een werkgever een (opleidings)budget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus of opleiding veel hoger dan de kosten van een coachingstraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of bij personeelszaken.


  • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
    Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Poortwachter.  Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.


  • Via de belasting
    Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten (inclusief de btw) vaak als scholingskosten of ziektekosten aftrekken. Bij scholingskosten moet het doel van het traject wel gericht zijn op verandering van positie, of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.